Doelstelling

De uitdaging is om voor de klant een oplossing voor zijn vraagstuk te vinden die een zichtbare bijdrage levert aan het (financiële) resultaat van zijn organisatie. Vaak zijn er verschillende oplossingen of door het bedrijf zelf al ideeën gevormd ten aanzien van het probleem. De kunst is om tot een oplossing te komen die uiteindelijk gedragen wordt en zodoende leidt tot een maximaal resultaat. De insteek hierbij is een kwantitatieve insteek, aangevuld met een kwalitatieve onderbouwing. Zodat het onderbuikgevoel onderbouwd kan worden en zo op gefundeerde basis een afgewogen keuze gemaakt kan worden.


© 2021 Den Hamer Consulting